dinhchien

XAUUSD - Đánh xuống theo phương pháp Pinbar

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Áp dụng khi Pinbar xuất hiện tại vùng Cung/Cầu, Đường hỗ trợ/kháng cự.
- Chơi đầu tư phải stop loss.
- Take profit phải lớn hơn stop loss + phí hoa hồng Sàn + phí qua đêm.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.