tradingpro2012

Gold ngắn hạn canh short quanh 1440 , dài hạn canh long 136x.

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn trên chart daily của gold chúng ta thấy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.