OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold có thể tăng lại test vùng 1830. Tiếp tục plan chồ sell tại vùng 1830 khi có tín hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.