anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 30/11/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà tham khảo gold hiện tại

Quản lý vốn và tuân thủ sl tp
Bình luận:
vùng sell 1808 đẹp nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.