anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 30/11/2021

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà tham khảo gold hiện tại

Quản lý vốn và tuân thủ sl tp
Bình luận: vùng sell 1808 đẹp nha