OANDA:XAUUSD

Vàng đang trong xu hướng là tăng nên chúng ta chỉ nên tìm điểm buy

mình đã đặt sẵn 2 lệnh buy limit như trong chart. Vì gold là cặp tiền di chuyển khá nhanh nên khi nào giá đi thật đẹp chúng ta mới giao dịch chứ không tội gì phải vào lệnh khi giá xấu cả

cả hai lệnh mình đã order đều có dừng lỗ khá nhỏ tuy nhiên đó cũng chính là những vùng mạnh mà bản thân mình đã đánh giá từ trước và đã có phương án dự phòng khi lệnh đầu tiên hỏng thì có lệnh tiếp theo

tiếp tục chờ đợi hành động giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.