khoahuynh

14-09-2021: phân tích kỹ thuật cậu vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang ở mức 1,795, còn bạc ở mức 23.8. Thị trường vẫn rất biến động. Có vẻ vàng đã xác nhận vùng hỗ trợ mạnh. Mức trung bình ngày là 1,795. Mức trung bình tuần xuống còn 1,790 và tăng kể từ đó, nhưng vàng không thể chạm 1,805. Vàng sau đó xuống 1,787, một mức hỗ trợ mạnh. Trong cả tuần này, vàng đã rơi vào trạng thái quá bán, và cũng đã kiểm tra mức hỗ trợ ngày, kích hoạt điểm mua tại 1,790. Giao dịch trên mức 1,795 sẽ giúp vàng có động lực tăng. Nhưng với việc đây là mức trung bình, không nên giao dịch tại vùng này.

Vàng vẫn bullish trong dài hạn. Ta sẽ đợi vàng chạm 1,805, điểm chốt lời đầu tiên. Sau đó, tiếp tục quan sát và đợi vàng chạm 1,810. Nếu có thể đóng cửa trên mức này, mục tiêu năm tại $2,150 sẽ được kích hoạt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.