miy22

Buy Stop XAUUSD khung 1H

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy Stop XAUUSD khung 1H
Bình luận: Hủy lệnh nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.