Forex9999

[ Bài 41] Sell Gold ngay lập tức 1332

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Gold tại vùng 1332 ; SL 1338; TP 1326( TP 60 pip; SL 60 pip)
Gold đã chạy đủ biên độ vs tin Trump
Gold đã đáp ứng đủ sóng hồi
USD đang lên đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.