JaneDoan

GOLD H4 Gía tiếp tục giảm

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B hoàn thành
Sóng C mục tiêu bằng sóng A và có thể vượt sóng A tại 1232-131
Bình luận:
Trading view lỗi hay sao mà update bản đồ lên mấy lần ko đc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.