PhamVanHocTrader

GOLD TẠO HỖ TRỢ QUANH 179X RỒI TĂNG MẠNH

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đột nhiên giảm mạnh xóa hết áp lực tăng trước đó. Nhưng chúng ta thấy hành động giá này không tiếp tục giảm mà lại chững lại ngay sau đó. Vàng đang tìm về ngưỡng hỗ trợ quanh 179x , anh em có thể theo dõi giá quanh vùng này, nếu có tín hiệu thì có thể cân nhắc mua tiếp lên nhé.

CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI

BUY 1798 +-1
SL 1793
TP 1808
TP 1815
TP 1826

BUY CHÍNH QUANH 1782-85
SL 1778
TP 1797
TP 1815

SELL QUANH 1831 -33
SL 1838
TP 1820
TP 1808

CHÚC MỌI NGƯỜI GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.