PKTeam

GOLD sẽ có một nhịp tặng điều chỉnh nữa trước khi giảm lại

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định gold hôm nay sẽ có nhịp điều chỉnh về 1495 và tăng lại về các vùng suppy trên. Vùng canh sell tối ưu nhất là 1521, hợp lưu giữa trend line và supply zone .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.