Tungbet888

Vàng khả năng tạo 1 xu hướng xuống khi sắp đóng nến tuần

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn vào biểu đồ M30 chó thấy giá vàng hôm nay có thể giảm sâu xuống 2 mốc như trong hình nên hôm nay canh sell nhé anh em

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.