suaxengocduy2

Xau/usd tăng

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Macd phân kỳ, giá chạm kênh tăng 4h bật lên lại, đang quay về test kênh, nếu giá phá kênh giảm 1h là có thể buy, sl đáy 4h

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.