NguyenManhforex

GOLD chờ cơ hội SELL xuống

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

XAUUSD h1 xu hướng chính đang là giảm. Tuy nhiên sau một nhịp giảm sâu vào cuối ngày hôm qua, hiện tại vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Đầu ngày hôm nay có thể vàng sẽ hồi về vùng 1820 sau đó tiếp tục đi xuống. Các trader có thể buy ngắn giá hiện tại 1808 với mục tiêu khoảng 50 pip. Hoặc chờ sell xuống khi giá hồi về vùng 1820, SL: 1827, TP: 1810-1790

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.