MTCinvest

Update kịch bản vàng trung hạn

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo quan điểm cá nhân vàng đang chạy sóng C trong mô hình zigzag khung Daily.

Vào phát biểu hôm qua Fed có vẻ sẽ hạ nhiệt tăng lãi suất dự kiến sẽ 50 điểm cho các kỳ sau. Khả năng vàng sẽ có nhịp phục hồi trong tương lai gần.

Theo quan điểm cá nhân vàng sẽ chưa phá ngay vùng. 1655 nên sẽ có đà phục hồi và sẽ giảm về 1639.

Kịch bản cá nhân Buy quanh 1655 SL 1652 TP 1670 và canh Sell quanh 1670 SL 1673 TP 1640.

Good luck ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.