Ly_Hoang_Official

GOLD - CHU KỲ ĐIỀU CHỈNH SẮP HOÀN THÀNH

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold
Kế hoạch ngắn hạn chờ sell ở entry đẹp!
Diễn biến từ hôm nay đến trưa thứ 3 tuần sau!

Bình luận