OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD h4 giá đang trong xu hướng tăng. phá vùng cản quan trọng Tuy nhiên đầu ngày hôm nay có thể vàng sẽ có sự điều chỉnh sâu trước khi tiếp tục đi lên. mục tiêu có thể là vùng 1933 họa xa hơn là 1960 khuyến nghị canh BUY 1810-1812 tp 1834 sl 1800 r:r 2.15

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.