tradingpro2012

Gold sẽ điều chỉnh mạnh sau khi tạo đỉnh xong ở quanh 1510

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn trên chart Weekly chúng ta thấy khá rõ gold đang test kênh giá kháng cự quanh 1510, nhiều khả năng gold sẽ bị chặn đứng đà tăng tại đây và sẽ quay đầu điều chỉnh giảm khá mạnh.Tín hiệu trên RSI cũng cho thấy đã rất lâu rồi gold mới tiến sâu vào vùng quá mua như bây giờ
CHiến lược : Short 1508 - 1510 ; Stoploss 1514; Take profit : 1490 - 1471.
Long 1460; Stoploss 1454; Takeprofit : 1480

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.