GKFXPrimeVN

XAUUSD - 06/07/2018

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1258,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1258,00 với mục tiêu 1261,00 & 1265,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1258,00, có thể tới 1251,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI chỉ xu hướng tăng nhưng không rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.