HongLinhFX

# XAU/USD 5/11 nf

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở một bối cảnh khác thì cậu đã hiện nguyên hình sói, rất có thể 1 cú tụt giảm về lại vùng 1778 nếu tin NF tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.