AZINVEX

Phân tích GOLD H1, 17:13, 8-5-2018

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình giá cái nêm xuất hiện, cộng thêm hiện tượng Breakout và trước đó là một xu hướng xuống mạnh mẽ củng cố thêm niềm tin thị trường sẽ đi xuống
Stop Loss 1319. 40
Take Profit 1292.66
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.