hienfx

XAUUSD xu hướng giảm

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xauusd lực bán vẫn còn giảm ngắn hạn,trong tuần tới giá xẽ hồi về hai điểm (cung) , điểm thứ nhất giá xẽ trạm (1288.00-1296.00) giá xẽ đi xuống , điểm thứ hai (1301.00-1310.00) giá xẽ đi xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.