truongdaiduy

Đừng cố sell gold

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khả năng gold tăng rất mạnh, mọi người nên canh mua thì hơn nhé.
Bình luận: Gold đang điều chỉnh mạnh. Có thể sell vài tuần.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.