nhat2207

GOLD SELL

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ai muốn đi chung thuyền SELL Gold không nhỉ
giá SELL: 1480.57 SL:40pips TP:100 pips
giá sell 50% cây nến tháng, UpBB cuarD1, ngày hôm nay giá đã chạy 200pips có muốn cũng không lên nổi. dự đoán giá hồi về đâu đó MA20
Đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư.
cảm ơn mọi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.