dvtrade999

Sell vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá vàng backtest lại vùng kháng cự quan trọng của mô hình vai đầu vai thuận trc đó. Giá có thể giảm trở lại. vì vậy sẽ là vùng sell
chiến lược như biểu đồ.
Sell 1779, sl 1785, tp 1750 hoặc tùy ý

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.