HarryDamThanhHiep

kháng cự hỗ trợ phần 2 XAU USD 7 tháng 10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
IỀU KIỆN VÀO LỆNH :PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ĐỈNH ĐÁY CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì các chỉ báo indicater của độc quyền , NẾU KO ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH, PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ĐÁNH THEO SÓNG:
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH BITCOIN:: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL+ THÊM 5-6 THUẬT TOÁN
STOP LOSS: 0,10%-0,15%

TAKE PROFIT :

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.