Valentiojs

Vàng sideway

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng breakout khỏi hỗ trợ mạnh, đang sideway chờ tích lũy, lượng giao dịch đã giảm mạnh , lực buy đang có xu hướng tăng.
Ưu tiên BUY lướt sóng trong ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.