HongLinhFX

# XAU/USD 22/10

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng rất có thể đang hình thành mô hình WW( WOLFE WAVE ) sóng