tahung270991

con vàng trong tuần này

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
các chỉ báo khung ngày đang đẹp long lanh.... sell thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.