tradafx

Đợi thiết lập mua ngắn hạn với XAU khung thời gian 15 phút

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 15 phút.
Cấu trúc: Xu hướng giảm ngắn hạn hơn đã bị phá vỡ, giá phá vỡ key level của xu hướng giảm.
Hiện tại giá đã có xác nhận xu hướng tăng với khung thời gian 15 phút.
Đợi giá hồi về kiểm tra vùng Key level xuất hiện các thiết lập mua thì canh mua với XAU.
Mục tiêu giá là vùng kháng cự cũ 1814-1818 - trùng với vùng ảnh hưởng bởi đường xu hướng giảm ở khung thời gian lớn hơn.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.