TanPhatFX

Gold H4 các bước sóng giảm đã có dấu hiệu yếu đi.

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold H4 các bước sóng giảm đã có dấu hiệu yếu đi. và dừng lại ở mức để tạo khoảng giá cứng hỗ trợ
khả năng tuần mới Gold test về khoảng giá 1491-1498 sau đó hiệu chỉnh để đột phá về 1526-1530
lưu ý vẫn còn trường hợp Gold về 14xx mới lên .
nhưng theo nhận định cá nhân H4 đã yếu nên rất khó xảy ra