TanPhatFX

Gold H4 các bước sóng giảm đã có dấu hiệu yếu đi.

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold H4 các bước sóng giảm đã có dấu hiệu yếu đi. và dừng lại ở mức để tạo khoảng giá cứng hỗ trợ
khả năng tuần mới Gold test về khoảng giá 1491-1498 sau đó hiệu chỉnh để đột phá về 1526-1530
lưu ý vẫn còn trường hợp Gold về 14xx mới lên .
nhưng theo nhận định cá nhân H4 đã yếu nên rất khó xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.