OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua vàng đã về test vùng mua ở 1910, nhưng đã không đủ sức bắn lên, vùng 1910 đã bị test 2 lần trong ngày hôm qua, hôm nay vùng này sẽ được test lần nữa, nếu tại vùng này vẫn không thấy sức mạnh khả năng giá sẽ đi xuống. Trong trường hợp khác giá có thể lên.
Tuy nhiên thời điểm này bên bán cũng chưa đủ sức để cho giá xuống sâu, nên hướng đi lên vẫn là hướng chính.
Bình luận:
Confirmed vàng sẽ lên
Bình luận:
Vàng lại tạo thêm 1 uptrust nữa, khả năng là đợi thông tin jobless và điều trần của Powell hôm nay. Kế hoạch hơi điều chỉnh, vàng có thể sẽ test nhanh với khối lượng lớn vùng mua 1910 rồi ngược lại, nhưng không được thủng 1910. Như vậy mục tiêu vẫn là 196x.
Còn nếu thủng vùng mua 1910 vàng ngược lại dưới 1926 thì tôi sẽ đợi đương đi xuống 1870/90 của vàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.