GoldTraSig

Vàng BUY ngắn hạn - 30.04.2020

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FOREXCOM:XAUUSD Buyzone: 1715-1714. Chốt lời trước vùng 1738. Stoploss tuỳ sức chịu đựng. Ưu tiên BUY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.