FAST-TRADING

GOLD TÍCH LUỸ SIDEWAY CHỜ BREAKOUT

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, sau khi hoàn thành đợt sóng 4 điều chỉnh về quanh vùng 1965 - 1977, Gold đã tiếp tục bật lại về đỉnh cũ 2000 trong đêm và hiện tại đang đi vào trạng thái tích luỹ sideway.

Vẫn như thường lệ, sóng đi ngang cũng sẽ thường tích luỹ đủ 5 sóng trước khi có một đợt breakout. Nếu xem xét giao dịch chúng ta có thể cân nhắc chờ Buy quanh vùng hỗ trợ 1965 - 1977 này với vùng mục tiêu cũ vẫn là mốc 2000.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1950.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.