Kèo Gold của mình trong tuần trước hiện tại vẫn đang có lợi nhận hơn 3R, giá đã gần chạm TP rồi.

Mình vẫn tiếp tục giữ lệnh cho đến khi đạt target tại vùng đỉnh cũ mình đã nhận định và gồng mạnh tay

Giá Gold hiện tại đã chạm lại đỉnh cũ nên mình rời dừng lỗ về điểm hòa vốn để bảo toàn rủi do, việc còn lại là không cần làm gì cả để thị trường chạy thôi

Mình trade vàng chủ yếu nhìn TF h4 và h1 có khi cả ngày mình mới vào xem nó một lần nên thấy rất thoải mái không có gì áp lực cả

chúc mọi người tuần mới tháng mới tốt lành nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.