chuminhhau

Tổng quát GOLD đón SW và đón đầu kịch bản breakout

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua nhận định đi đúng 2 đầu,vì thế hôm nay chúng ta lại kỳ vọng SW và tìm điểm mua hold break về 1775 và đón vùng chiến lược chính bán quanh 1782-1788
Xét về kỹ thuật nếu giá test về 1754 đi lên thì đây là mô hình VĐV,trường hợp xấu giá đi lên luôn thì đây là 2 đáy,mua bán quanh phạm vi SW và đợi chiến lược chính

Chiến lược giao dịch 21-09
Selllimit 1766.5
SL 1770
TP 1756
Buylimit 1754
SL 1751
TP 1767-1775

Buylimit 1748
SL 1744
TP 1766-1775
Chiến lược chính
Selllimit 1782-1788
SL 1792
TP 1720
Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.