FAST-TRADING

GOLD - Vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ chờ sóng mới

Giá xuống
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, GOLD mặc dù đã bật lên trở lại tại vùng 178x, tuy nhiên xu hướng lớn vẫn chưa tạo ra đợt sóng mới mà vẫn tích luỹ đi ngang quanh khu vực 178x - 1800, hiện tại giá đang có xu hướng quay trở lại kiểm tra vùng 178x lần nữa trong chiều tối nay.

Nếu đánh nhãn sóng ngắn hạn từ vùng đỉnh 1797 - 1800 thì ta sẽ thấy giá đã chạy được 3 sóng và có thể sẽ hình thành sóng IV và V trong chiều tối nay, sóng IV thường sẽ điều chỉnh về quanh vùng 38.2 của đoạn Fibonacci kéo từ đỉnh sóng II về đáy sóng III.

Chúng ta có thể Sell ngắn hạn quanh vùng 179x với mức mục tiêu tại 1784 - 1789. Quản lý dừng lỗ tại đỉnh sóng II (1800)

Lưu ý, sau phiên hôm nay xu hướng mới của GOLD sẽ được hình thành, vì vậy trong đêm sẽ tiếp tục có đợt biến động lớn, cài stoploss để đảm bảo an toàn tài khoản!
Bình luận:
Không khớp entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.