NgocHaiPearlie

Gold - Canh sell khi có tín hiệu tốt.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khả năng giá hồi lại trendline sẽ có thể vào sell tiếp theo sóng 3 Elliot như hình vẽ
Bình luận: Vùng này gặp khá nhiều lần fail breakout cho nên trader đang rất thận trọng, lực bán chỉ mạnh khi nó thực sự phá qua mức đáy 126x.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.