Forex9999

Bài 49- Sell Gold Mục tiêu 1300

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Gold tại bất kỳ giá nào; hiện tại là 1325; mục tiêu 1300
- Gold đã không thể thoát khỏi cản mạnh 1350
- Gold tin chính trị đã tan
- USD lên rất mạnh
- Mục tiêu fibo 50%