PKTeam

Target vẫn còn xa

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đà tăng của Vàng vẫn còn trong dài hạn. Tuy nhiên ngưỡng tâm lý 1500 đóng vai trò khá quan trọng.
Em vàng nhiều khả năng sẽ thoái lui khỏi ngưỡng này trước khi có động thái tiếp theo.
Chiến lược mua phục hồi hoặc mua Breakout sẽ hợp lý trong giai đoạn này.
Bác nào mạo hiểm có thể sell, nhưng không khuyến khích.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.