OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG thì rõ ràng tt đang bị gãy trend tăng trước đó với áp lực bán mạnh giá đã giảm về đáy 14. Cá nhân mình nghĩ thời điểm folower đẹp nhất để bắt điểm điều chỉnh tạo mô hình vai đầu vai và cụ thể hơn là QML plan của mình là":
Sell limit: 1934 - sl 1938 - tp 1926

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.