anhnd1

XAUUSD - Bắt đỉnh H4

anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4 có dấu hiệu tạo đỉnh
HA đổi màu TDI phân kỳ rất rõ nét
Bán với mục tiêu test hỗ trợ cứng 1300
Stoploss: 1311.2
R/R ~ 1/1.47
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Gold đổ quá tởm
TP hơi sớm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.