HongLinhFX

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG - H1 (1/11-5/11) dành cho phe buy

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H1 Kịch bản buy: khả năng giá sẽ lên chạm trendline(như hình)sau đó sẽ có 1 nhịp điều chỉnh về rồi mới tiếp tục tăng.lúc này ae sẽ buy khi giá phá trendline (cũng là cản cứng của khung này) @All
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.