Alpha-Trading-Art

XAUUSD

Giá xuống
Alpha-Trading-Art Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
24 tháng 12 năm 2014
16h chiều


 • Vàng đang chạy theo kênh giá với các đường giá song song lẫn nhau, sóng đẩy và sóng điều chỉnh song song với nhau

  Sự phân kỳ xuất hiện ở khung Daily - 1 sự cảnh báo cho nhà đầu tư và trader không nên tham gia mua vào thời điểm này, chờ sự điều chỉnh test lại cản

  Tuyệt đối không bán khống, Vàng đã bước vào chu kỳ tăng giá trên khung Daily với các đỉnh và đáy liên tục cao dần. Nếu muốn bán khống cần PHẢI THẤY vàng xuyên phá mức hỗ trợ 1254 và sau đó hồi lại không phá được kháng cự 1266 thì có thể mở 1 vị thế short với điểm dừng lỗ ngắn 1268 và mục tiêu lợi nhuận 1230

  Cản fibo 50% tại 1224
  Cản hỗ trợ 1230
  Đây là 2 vùng có thể vào mua vàng trên khung DAILY dừng lỗ tuyệt đối khi vàng xuyên phá 1207, Mục tiêu lợi nhuận 1300$
Bình luận:
26 tháng 12 năm 2018
Giá đã phá qua 1270. 1 sự khẳng định cho đợt tăng giá mạnh của vàng.
Cần quan sát thêm ở 1279. Nếu hình thành nến đảo chiều tại vị trí này có thể mở vị thế sell về 1265 và dừng lỗ tuyệt đối ở 1282
Nếu phá qua khỏi 1280 thì khả năng cao rất cao sẽ cán mốc 1300$.
Lúc này cần quan sát tìm điểm mua
Bình luận:
Bình luận:
Giá sụt giảm khi chạm 1279. Chúc mừng những ai đã khớp lệnh sell 1279
Cần chờ đợi sự phản ứng giá ở 1265
Có thể cân nhắc mua vào ở vùng này. Cần quan sát khi giá về vùng này
Bình luận:
Sau khi từ 1279 sập về 1265 đã bật lên lại
Chúc mừng ae nào khớp lệnh mua 1265
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.