andreisphan

Vàng trong giai đoạn tăng trưởng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giai đoạn: Sóng 3, là nhịp tăng mạnh nhất của vàng, hạn chế mở vị thế short trong thời gian này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.