NgocDuongTrading

Chiến lược giao dịch Vàng 11/05

Giá lên
NgocDuongTrading Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang tiến dần về vùng Keylevel của khung D1
Đây chính là vùng Entry để chúng ta set up 1 lệnh Buy

Chiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1833-1835
Dừng lỗi : 1820

Điểm chốt lời 1: 1850
Điểm chốt lời 2: 1900
Điểm chốt lời 3: 1950
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các lệnh Scalping liên tục khi có tín hiệu tốt!
Bình luận:
+60PIP theo chiến lược
Bình luận:
CÁN TP1 +180PIP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.