Kienthucforex

Vàng breakout , cơ hội buy lên tiếp tục

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như trên biểu đồ H4 có thể thấy, giá vàng đã chính thức breakout lên khỏi trendline trên của kênh giá. Vì vậy có thể thực hiện 1 lệnh buy vàng.
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.