phu6791

Thời cơ lướt sóng vàng đã tới

Giá lên
phu6791 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng bắt đầu hình xu hướng lên rõ và đích sẽ đạt trong 1500-1525 $ trong thời gian gần 1-3 tháng tới
Bình luận:
tôi thay đổi ý kiến bằng nhận định xu hướng phát triễn thời gian tới bằng đồ thị hôm nay 6/6/2019
Bình luận:
ý tưởng này có thễ thực hiện khi vàng vượt 1365 va đạt đích sau 1-2 tuan tới với giá 1450 hoặc có thể 1550-1600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.