Forexbro111

XAUUSD - Tuần tới sẽ như thế nào? Canh sell 179x

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh sell 179x 18xx
SL 1797
TP1 1775
TP2 1760
Canh Buy 1758-1762
SL 1754
TP1 1775
TP2 1790
Chúc cả nhà tuần tới giao dịch hiêu quả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.