HongLinhFX

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG KHUNG D1 (1/11-5/11)

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- xác định Kháng cự 1810 - 1813
Khi nào bức phá ra khỏi Kháng cự này mới có 1 nhịp tăng tiếp lên vùng 1830 cho đến 1900
- vùng hỗ trợ hiện tại sẽ là 1760 - 1764
Nếu giá giảm thủng hỗ trợ này thì sẽ tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo ở 1727 - 1700 @All
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.